ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на лични данни са от основно значение за „КРАФ ХОУМ“ ЕАД. Дейността на компанията е изцяло съобразена с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), в сила от 25 май 2018 г.

Моля да се запознаете внимателно с настоящата политика на поверителност и защита на личните данни, и в случай че имате въпроси, свържете се с нас на посочените данни за контакт.

Ако не сте съгласни с някои от условията, които се съдържат в този документ, препоръчваме да НЕ използвате нашият уеб сайта. Фактът, че изполвате нашия уеб сайт ще бъде приет като съгласие и приемане на нашата политика за защита на личните данни .

Поверителност и защита на личните данни:

„КРАФ ХОУМ“ ЕАД не събира и не обработва лични данни, освен в случаите, в които клиенти или потребители на уеб сайта ни решат да ни предоставят такива данни с цел получаване на отговор на техен въпрос или искане за оферта.

В тези случаи в „КРАФ ХОУМ“ ЕАД съблюдаваме основни принципи при обработването на лични данни, като законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението и т.н.

В случаите, в които наши клиенти или потребители на сайта ни по тяхна воля ни предоставят свои лични данни, тези данни се съхраняват единствено в сроковете, нужни за отговора на зададения въпрос, изпълнението на дадената задача или във връзка с евентуално възникналите в тази връзка делови взаимоотношения. След отпадане на нуждата от съхраняване на тези данни, те се унищожават.

„КРАФ ХОУМ“ ЕАД под никакъв предлог не събира и не обработва специални категории лични данни (т.нар. чувствителни лични данни), както и лични данни на деца.

„КРАФ ХОУМ“ ЕАД по никакъв повод не предоставя на трети страни събрани от самата нея лични данни на свои контрагенти или потребители на фирмения си сайт.

Всеки наш потребител има право да не ни предоставя каквито и да било лични данни. Дори в случаите, в които наш потребител или клиент съзнателно, и приемайки настоящата политика, е решил да ни предостави свои лични данни, той има следните важни права:

  • Право на достъп до данните, отнасящите се за него;
  • Право на коригиране и промяна;
  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

В тази връзка е нужно потребителят или клиентът единствено да се свърже с нас през страницата ни за контакти като ни информира за своето конкретно искане.

„КРАФ ХОУМ“ ЕАД има право да актуализира, изменя и допълва политиката си за защита на личните данни по всяко време, по свое решение или когато обстоятелствата го налагат.

Политика на Поверителност и Защита на Лични Данни

Защитата на лични данни са от основно значение за „КРАФ ХОУМ“ ЕАД. Дейността на компанията е изцяло съобразена с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), в сила от 25 май 2018 г.

Моля да се запознаете внимателно с настоящата политика на поверителност и защита на личните данни, и в случай че имате въпроси, свържете се с нас на посочените данни за контакт.

Ако не сте съгласни с някои от условията, които се съдържат в този документ, препоръчваме да НЕ използвате нашият уеб сайта. Фактът, че изполвате нашия уеб сайт ще бъде приет като съгласие и приемане на нашата политика за защита на личните данни .

Поверителност и защита на личните данни:

„КРАФ ХОУМ“ ЕАД не събира и не обработва лични данни, освен в случаите, в които клиенти или потребители на уеб сайта ни решат да ни предоставят такива данни с цел получаване на отговор на техен въпрос или искане за оферта.

В тези случаи в „КРАФ ХОУМ“ ЕАД съблюдаваме основни принципи при обработването на лични данни, като законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението и т.н.

В случаите, в които наши клиенти или потребители на сайта ни по тяхна воля ни предоставят свои лични данни, тези данни се съхраняват единствено в сроковете, нужни за отговора на зададения въпрос, изпълнението на дадената задача или във връзка с евентуално възникналите в тази връзка делови взаимоотношения. След отпадане на нуждата от съхраняване на тези данни, те се унищожават.

„КРАФ ХОУМ“ ЕАД под никакъв предлог не събира и не обработва специални категории лични данни (т.нар. чувствителни лични данни), както и лични данни на деца.

„КРАФ ХОУМ“ ЕАД по никакъв повод не предоставя на трети страни събрани от самата нея лични данни на свои контрагенти или потребители на фирмения си сайт.

Всеки наш потребител има право да не ни предоставя каквито и да било лични данни. Дори в случаите, в които наш потребител или клиент съзнателно, и приемайки настоящата политика, е решил да ни предостави свои лични данни, той има следните важни права:

  • Право на достъп до данните, отнасящите се за него;
  • Право на коригиране и промяна;
  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

В тази връзка е нужно потребителят или клиентът единствено да се свърже с нас през страницата ни за контакти като ни информира за своето конкретно искане.

„КРАФ ХОУМ“ ЕАД има право да актуализира, изменя и допълва политиката си за защита на личните данни по всяко време, по свое решение или когато обстоятелствата го налагат.

© Copyright Pancharevo Park, Kraf Home – Всички Права Запазени

© Copyright Pancharevo Park, Kraf Home
Всички Права Запазени