Екип

арх. Владимир Михов

Главен Архитект

Завършва специалност Архитектура във Висшия институт по строителство и архитектура. Професионални Отличия и Награди:
Архитект на годината  [1997 г.];
Архитект на годината  [2011 г.];
Сграда на годината      [2011 г.];

арх. Станко Мусов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Притежава повече от 10 години опит в проектирането на сгради.

арх. Искрен Игнатов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

инж. Eвгений Николов

Проектант – Конструктор

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство – конструкции във Висшия институт по строителство и архитектура. Притежава повече от 20 години опит като проектант на редица обекти в строителството и усъществяването на надзор над тях.

Клаудио Биганцоли

Интериорен Дизайнер

Клалдио притежава повече от 25 години опит в проектирането и изгражданета на интериорни, екстериорни, обществени и артистични проекти в Италия.

инж. Радослав Гьорев

Мениджър на Проекта

Завършва специалност  Общо Машиностроене и уредостроене в Техническия университет – София. Част е от екипа на компанията повече от 20 години и участва в управлението на всички строителни и инфраструктурни проекти.

инж. Красимир Кирилов

Главен Инженер

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство в Тюменския инженерно-строителен институт. Притежава повече от 20 години опит като ръководител на инвестиционни проекти в строителството.

инж. Мустафа Неби

Технически Ръководител

Завършва Технология на машиностроенето в гр.Смолян. Притежава повече от 20 години опит в областта на строителството и машиностроенето във водещи компании.

инж. Димитър Миладинов

Технически Ръководител

Завършва специалност подземно строителство в Московския минен институт. Притежава повече от 25 години опит в областта на строителството като технически ръководител във водещи компании.

Светлина Божилова

Одитор на Системи за Управление на Качеството

Завършва магистратура по Финансов мениджмънт в УНСС и е сертифициран Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

инж. Пламен Кралев

Концепция на Прокет

Инж. Пламен Кралев завършва Университет за Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София през 1999 г. Има повече от 20 години опит в управление и реализацията на проекти в областта на строителството и недвижимите имоти.

Екип

инж. Пламен Кралев

Основател и Управляващ Компанията

Инж. Пламен Кралев завършва Университет за Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София през 1999 г. Има повече от 20 години опит в управление и реализацията на проекти в областта на строителството и недвижимите имоти.

арх. Владимир Михов

Главен Архитект

Завършва специалност Архитектура във Висшия институт по строителство и архитектура. Професионални Отличия и Награди:
Архитект на годината  [1997 г.];
Архитект на годината  [2011 г.];
Сграда на годината      [2011 г.];

инж. Радослав Гьорев

Мениджър на Проекта

Завършва специалност  Общо Машиностроене и уредостроене в Техническия университет – София. Част е от екипа на компанията повече от 20 години и участва в управлението на всички строителни и инфраструктурни проекти.

инж. Красимир Кирилов

Главен Инженер

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство в Тюменския инженерно-строителен институт. Притежава повече от 20 години опит като ръководител на инвестиционни проекти в строителството.

арх. Станко Мусов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Притежава повече от 10 години опит в проектирането на сгради.

инж. Мустафа Неби

Технически Ръководител

Завършва Технология на машиностроенето в гр.Смолян. Притежава повече от 20 години опит в областта на строителството и машиностроенето във водещи компании.

арх. Искрен Игнатов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

инж. Eвгений Николов

Проектант – Конструктор

Завършва специалност Промишлено и гражданско строителство – конструкции във Висшия институт по строителство и архитектура. Притежава повече от 20 години опит като проектант на редица обекти в строителството и усъществяването на надзор над тях.

Клаудио Биганцоли

Интериорен Дизайнер

Клалдио притежава повече от 25 години опит в проектирането и изгражданета на интериорни, екстериорни, обществени и артистични проекти в Италия.

Светлина Божилова

Одитор на Системи за Управление на Качеството

Завършва магистратура по Финансов мениджмънт в УНСС и е сертифициран Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

© Copyright Pancharevo Park – Всички Права Запазени | Лични Данни

© Copyright Pancharevo Park
Всички Права Запазени | Лични Данни